Taustatietoja

Rakkaat lukijat! Ensi alkuun haluaisimme tarkentaa: vaikka sivustomme nimi on “Optimi”, emme suinkaan kuvittele saavuttaneemme kaikkein optimaalisinta lopputulosta verrattuna esimerkiksi muihin, vastaavia aiheita käsitteleviin verkkosivuihin. Emme siis missään mielessä pyri täydellisyyteen. Sen sijaan pyrimme nimivalinnan kautta tuomaan esille kaksi seminaarin tematiikan kannalta keskeisintä näkökulmaa:

1. Optimi tarkoittaa parasta tai edullisinta tilaa, määrää tai olosuhteita. Termi selittyy parhaiten biologian kautta: biologiassa termi ”optimi” viittaa olosuhteisiin, jotka ovat eliölle kaikkein suotuisimmat. Optimissa laji menestyy parhaiten ja tuottaa jälkeläisiä. Mutta mitä tekemistä optimitilalla on tämän sivuston kanssa?

Kesällä 2019 Suomi aloitti puolivuotisen EU-puheenjohtajuuskautensa, jonka motoksi valikoitui slogan: ”Kestävä Eurooppa – Kestävä tulevaisuus.” Motto korostaa ajankohtaisia ilmastokysymyksiä ja muistuttaa ympäristöä kunnioittavien valintojen tekemisen merkityksestä tulevien sukupolvien elinolosuhteiden turvaamiseksi. Tavoitteet kestävämmästä Euroopasta ja kestävämmästä tulevaisuudesta tuovat meidät kuitenkin suurten kysymysten eteen: miten pääsemme tulevaisuudessa paikasta toiseen kasvattamatta hiilidioksidipäästöjämme? Miten syödä, pukeutua ja kuluttaa kestävästi? Miten kestävää kehitystä voidaan edistää esimerkiksi metsä- ja maataloudessa? Muun muassa näitä kysymyksiä pureskellaan tämän sivuston tarinoissa, joissa ääneen pääsee laaja joukko suomalaisia pääkaupungista Lappiin asti. Haastateltavat eivät, sen enempää kuin haastattelijatkaan, väitä tavoittaneensa optimi-tilaa mitä tulee kestävän elämäntavan edistämiseen. Sen sijaan he kertovat omien kokemustensa kautta, mitä yksi ihminen voi tehdä paremmin.

2. Tämän sivuston takana on joukko nuoria, saksalaisia ja suomalaisia journalisteja, jotka kokoontuivat Helsinkiin lokakuussa 2019 kestävää kehitystä käsittelevän seminaarin merkeissä. Seminaarin järjestäjänä toimii Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ja sen alla toimiva KAS Young Journalist Academy (JONA). Nordic countries -projektin nimellä kulkevassa seminaarissa osallistujat matkustivat ympäri Suomen aina Lappiin asti toteuttaakseen journalistiset ryhmätyöprojektit. Suomalaisten ja saksalaisten muodostamat työryhmät hyödynsivät projekteissaan niin kirjoittamisen, valokuvauksen kuin videokuvauksenkin keinoja.  Optimisesta asenteesta ei tingitty kovimpien paineidenkaan puristuksessa. Haasteidenkin keskellä yleisolotila oli optimi!

Julkaisemme tämän sivuston äärimmäisen optimistisin mielin toivoen, että te, lukijat pidätte näkemästänne ja lukemastanne. Optimaalisinta olisi tietenkin se, että nämä tarinat inspiroisivat lukijoita ottamaan askelia kestävämmän elämäntavan ja kestävämpien valintojen suuntaan. Silloin voisimme kenties jo kuvitella, tai jopa uskaltaa väittää saavuttaneemme jonkintasoisen ”optimin.”

PS. Pahoittelemme myös mahdollisia kielellisiä, kuvallisia tai käännöksellisiä virheitä, joita on saattanut eksyä tarinoiden lomaan

Kiittäen, seminaarin taustatiimi, eli Jochen Markett (JONA), Maria Paldanius (suomalainen tiiminvetäjä) ja Uwe H. Martin (saksalainen tiiminvetäjä).